Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Про кафедру

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки утворена наказом ректора № 148 від 18.04.2018 шляхом злиття двох кафедр: кафедри електроніки та обчислювальної техніки та кафедри фізики. Завідувачем нової кафедри трудовим колективом був обраний д.т.н., проф. Аль-Амморі Алі Нурддинович.

Фото викладачів кафедри
Кафедра має великий науковий та педагогічний потенціал. Станом на 01 вересня 2019 року на кафедрі працюють:
Деякі фрагменти з історії кафедри.

Кафедра електроніки та обчислювальної техніки заснована наказом Мінвузу УРСР №24 від 17 січня 1962 р., за яким в Київському автомобільно-дорожньому інституті було створено кафедру “Електроніки і автоматики”. Очолив її кандидат технічних наук, доцент А.А. Рухлядєв. Пізніше кафедрою керували кандидат технічних наук, доцент П. М. Мельник (1965-1975 рр.), доктор технічних наук, професор Б. М. Четверухін (1975-1980 рр.), доктор технічних наук, професор, академік Міжнародної академії інформатизації Г.В. Карандаков (1980-1982 рр.), кандидат технічних наук, доцент В. І. Сорокін (1982-1986 рр.), знову Г. В. Карандаков (1986 – 2002 рр.). У 1986 р. кафедра після реорганізації отримала назву “Електроніки та обчислювальної техніки”. З 2002р. по 2015р. кафедру очолював доктор фізико-математичних наук, професор, член Академії будівництва України, академік Транспортної Академії України, нагороджений нагрудним знаком «Петро Могила» В. Д. Данчук. З 2015р. по 2017р. на посаді в.о. завідуючого кафедри був к.т.н., доц. В. І. Кривенко. З вересня 2017 по вересень 2018 року кафедру очолював доктор технічних наук Аль-Амморі Алі Нурддинович.

Кафедра фізики заснована у 1944 році. Її першим завідувачем з 1944 по 1946 рр. був доктор фізико-математичних наук, професор Герцрікен Соломон Давидович. Пізніше кафедрою керували доктор наук, професор А.І. Даниленко (1946 – 1960 рр.), кандидат фізико-математичних наук, член методичної ради Міністерства вищої та середньої освіти УРСР І.І. Біленко (1961 – 1978 рр.), кандидат фізико-математичних наук Є.В. Турчанінова (1978 – 1983 рр.), кандидат фізико-математичних наук Ю.Б.Єрмолович (1983 – 1987 рр.), доктор фізико-математичних наук, професор Ю.П. Цященко (1987 – 1997 рр.). В 1997 р. кафедра фізики була об’єднана спочатку з кафедрою дорожньо-будівельних матеріалів та хімії, а потім – з кафедрою теоретичної механіки. З жовтня 2000 р. кафедру було відновлено як структурну одиницю. З 2000 р. по вересень 2018 року кафедру фізики очолював доктор фізико-математичних наук, професор Гололобов Юрій Павлович.