Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Академічна доброчесність

Положення про систему забезпечення академічної доброчесності в НТУ

Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату

Розпорядження 19 ФТІТ про дотримання доброчесності при захисті дипломних робіт