Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Дисципліни кафедри

Загальні дисципліни кафедри

Вибіркові дисципліни магістратура за освітньою програмою «Консолідована інформація»

Вибіркові дисципліни бакалавр за освітньою програмою Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад

Вибіркові дисципліни бакалавр за освітньою програмою Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю

Анотації