Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Абітурієнту!

Кафедра Інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки факультету Транспортних та інформаційних технологій за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти презентує дві спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» за трьома освітніми програмами: «Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю», «Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад», «Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах». За другим (магістерським) рівнем освіти – освітня програма «Консолідована інформація».

Завершивши навчання в НТУ за вищенаведеними спеціальностями, випускники зможуть працювати як менеджери у сфері надання інформаційних послуг, в прес-службах вітчизняних та закордонних компаній, органах місцевого самоврядування та державного управління, іміджмейкерами, контент-менеджерами, фахівцями з супроводу веб-сайтів, спеціалістами з організації інформаційної безпеки і т. д.

Презентації спеціальностей та освітніх програм можна подивитись за посиланнями:

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Перший рівень освіти, освітні програми:

«Управління інформаційно-аналітичною діяльністю та комунікації з громадськістю»

http://vstup.ntu.edu.ua/present/uidk.pdf

«Управління документаційними процесами та науково-технічний переклад»

http://vstup.ntu.edu.ua/present/udpp.pdf

Другий рівень освіти – освітня програма «Консолідована інформація»

http://vstup.ntu.edu.ua/present/ki.pdf

Спеціальність «Комп’ютерні науки та інформаційні технології»

Перший рівень освіти, освітні програми:

«Інформаційна безпека в комп’ютеризованих системах»

http://vstup.ntu.edu.ua/present/IBKS.pdf