Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Для студентів спеціальності ІАДІБ

Спеціальність 029 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

Освітні програми:

Консолідована інформація 2019 (магістри)

Консолідована інформація 2020 (магістри)

Силабуси дисциплін навчального плану підготовки магістрів за освітньою програмою «Консолідована інформація»:

Шифр за ОПП 2019 р. Шифр за ОПП 2020 р. Назва навчальної дисципліни/посилання на силабус Посилання на посібники, методичні рекомендації та анотації
ГСЕ.Н.01 ОКЗ1 Ділова іноземна мова https://drive.google.com/drive/folders/1fkOZxSQrWVgCjnJjGnPCXhsHeJeCnnPx?usp=sharing
ГСЕ.Н.02 ОКЗ2 Іноземна мова наукового спілкування https://drive.google.com/drive/folders/1eFOmeVX1xYNr-DI9agXok0V34Az9fPxn?usp=sharing
ГСЕ.Н.03 ОКЗ3 Педагогіка та психологія вищої школи https://drive.google.com/drive/folders/1Y_yaS1aY99i0xH3zcMTAU9Ythp2V0f0r?usp=sharing
ГСЕ.Н.04 ОКЗ4 Інтелектуальна власність https://drive.google.com/drive/folders/1ZzZz1_TkDdY4Q71-h0csBQh-OOG_lnlG?usp=sharing
ПП.Н.01 ОКП1 Об'єктно-орієнтовані технології обробки інформації https://drive.google.com/drive/folders/16o0oUMpIE1_GAie8rwQ5Tk1uIT-RYwpy?usp=sharing
ПП.Н.02 ОКП2 Інформаційно-аналітичне забезпечення професійної діяльності https://drive.google.com/drive/folders/1DwrYzw9RCh3dc7kMtmCOrX9IVhwAbUqy?usp=sharing
ПП.Н.03 ОКП3 Управління інформанійними, бібліотечними та архівними установами https://drive.google.com/file/d/1s-oc5-u_j_wDeuaqnRxRRwRAvtcMWAN2/view?usp=sharing
ПП.Н.04 ОКП4 Методологія захисту інформації https://drive.google.com/file/d/1juLnlLrq7VfalzsAoNVsHuKcPumrp193/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15D0pRiPrjFH54j1zj41IDXjnvEB1tS7k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xgVndjUR9MIHEq5fnlt3SztlGS-nXUay/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nvFZlhlfifm9tbEgHAR7chnXJI-bEyOV/view?usp=sharing
ПП.В.1.1 ВБК Вступ до спеціальності (в т.ч. конкурентна розвідка) https://drive.google.com/file/d/1A6CXz4VaVSPYEgds1af0roqafR5Y3RvE/view?usp=sharing
Вступ до фаху (в т.ч. конкурентна розвідка) https://drive.google.com/file/d/1A6CXz4VaVSPYEgds1af0roqafR5Y3RvE/view?usp=sharing
ПП.В.1.2 ВБК 1.2 Мовні технології документаційного забезпечення https://drive.google.com/file/d/1Jkp3DxqI15YJp--DrfIBBl0VPvAJpmCR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/191zbdAKdQrjioWbv0c3h5nV81-uWwq69/view?usp=sharing
ПП.В.2.1 ВБК 2.1. Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів https://drive.google.com/drive/folders/1-K4ibyswUm9HMAaVYU_hmqjoBlZDuwOK?usp=sharing
ПП.В.2.2 ВБК 2.2. Документні ресурси https://drive.google.com/drive/folders/1FjJG99YXO59zjzEwjYoYar4mgQ8fLNxz?usp=sharing
Документні ресурси інформаційних, бібліотечних та архівних структурних підрозділів транспортної галузі https://drive.google.com/drive/folders/1yUEQq5nEWZImD9DULw2qcmCSJlbpJWen?usp=sharing
ПП.В.3.1 ВБК 3.1. Технології менеджменту знань https://drive.google.com/drive/folders/1tQws6pjMUHyPvyodfeqtIBDDO-RRowyh?usp=sharing
ПП.В.3.2 ВБК 3.2. Інформаційні технології глобальних мереж https://drive.google.com/file/d/1gaTaYTno-UMVtG5hbEw5HWuq1QrN6jBQ/view?usp=sharing
ПП.В.4.1 ВБК 4.1. Управління проектами систем з консолідованою інформацією https://drive.google.com/drive/folders/1tQws6pjMUHyPvyodfeqtIBDDO-RRowyh?usp=sharing
ПП.В.4.2 ВБК 4.2. Інформаційні технології організації бізнесу https://drive.google.com/file/d/1Z4MGN7fWKIwxC4EXFqQEZ7nVKWwcFJEB/view?usp=sharing
ПП.В.5.1 ВБК 5.1. Методи і засоби документування консолідованої інформації https://drive.google.com/drive/folders/1RMOAWBByx23Szud6FpSZvMEmbdgoMJZz?usp=sharing
ПП.В.5.2 ВБК 5.2. Електронні послуги https://drive.google.com/drive/folders/1tQws6pjMUHyPvyodfeqtIBDDO-RRowyh?usp=sharing
ПП.В.6.1 ВБК 6.1. Аналіз соціальних систем https://drive.google.com/drive/folders/1_P93lPFesgl2fxeacFldTIbHHkYXwo_C?usp=sharing
ПП.В.6.2 ВБК 6.2. Методологія аналізу змісту https://drive.google.com/drive/folders/1v9Ny8iWQBHurdi5mIm95qWQZoT-k30iQ?usp=sharing
ПП.В.7.1 ВБК 7.1. Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань https://drive.google.com/drive/folders/1tQws6pjMUHyPvyodfeqtIBDDO-RRowyh?usp=sharing
ПП.В.7.2 ВБК 7.2. Конкурентноспроможне подання результатів наукової та творчої діяльності https://drive.google.com/file/d/1MWLxzhQ8S2E17aP8jtehAePnNN9flxxK/view?usp=sharing