Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Навчально-методичні розробки

Методичні вказівки щодо виконання та оформлення магістерських робіт студентами магістерської підготовки спеціальності: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Методичні вказівки щодо проходження виробничої практики студентами магістерської підготовки спеціальності: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Методичні вказівки щодо проходження науково-дослідної практики студентами магістерської підготовки спеціальності: 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Повнотекстові видання Кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки (2006-2019). Частина 1

Повнотекстові видання Кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки (2013-2019). Частина 2

Перелік дисциплін освітньої програми "Консолідована інформація" з рекомендованою літературою

ПЕРЕЛІК навчально-методичних видань науково-педагогічних працівників кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки, що стосуються ОК спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Мовні технології документаційного забезпечення»