Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Опитування студентів та викладачів кафедри

Опитування щодо зрозумілості цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, ймовірного перевантаження та...

Опитування щодо дотримання принципів академічної доброчесності

Опитування щодо залучення роботодавців до навчального процесу, соціальної підтримки в НТУ, забезпечення безпечності життя та...

Опитування щодо задоволеності студентами якістю освітнього процесу

Опитування - пропозиції студентів

Опитування щодо якості викладання в НТУ

Опитування для професорсько-викладацького складу

Результати опитувань щодо дотримання принципів академічної доброчесності та зрозумілості критеріїв оцінювання

Результати опитувань щодо зрозумілості цілей, змісту та очікуваних результатів

Результати опитувань щодо залучення роботодавців до навчального процесу, соціальної підтримки в НТУ, забезпечення безпечності життя та психічного здоров’я та участі в програмах міжнародної академічної мобільності

Результати опитувань щодо задоволеності студентів якістю навчального процесу

Пропозиції та рекомендації студентів щодо покращення індивідуальної освітньої підготовки студента в НТУ та необхідності перегляду освітньої програми

Результати опитувань професорсько-викладацького складу кафедри інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки щодо забезпечення якості вищої освіти та задоволеності переліком дисциплін вільного вибору студентів в освітній програмі

Результати опитувань здобувачами вищої освіти якості проведення освітнього процесу в національному транспортному університеті