Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Участь студентів у науковому процесі

Невід’ємною складовою навчального процесу є науково-дослідна робота студентів. На кафедрi створені умови для надання студентам можливості реалізувати свої бажання та здібності до наукової роботи.

Основними напрямками наукової роботи студентів на кафедрі є:

Безпосереднє керівництво науково-дослідною роботою студентів здійснюють досвідчені професори і доценти кафедри.

На кафедрі діє 2 студентських наукових гуртка:

  1. КОМУНІКАТИВНІ ПРАКТИКИ В СУЧАСНОМУ ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
  2. План роботи гуртка на 2019/2020 н.р.

    План роботи гуртка на 2020/2021 н.р.

  3. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПЕРЕКЛАДАЦЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
  4. План роботи гуртка на 2019/2020 н.р.

    План роботи гуртка на 2020/2021 н.р.

Результати наукових досліджень студенти презентують у виступах на круглих столах, наукових семінарах, конференціях та публікують у збірниках й періодичних виданнях:

Публікації студентів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Спільне засідання наукових студентських гуртків

Спільне засідання наукових студентських гуртків

Виступ-презентація студентки групи ДЗ4-1 на науковій конференції

Виступ-презентація студентки групи ДЗ4-1 на науковій конференції

Виступи-перезентації на спільному засіданні наукових гуртків: