Заставка
Герб университета

Кафедра інформаційно-аналітичної діяльності та інформаційної безпеки
Department of Information Analysis and Information Security

Зв’язки з міжнародними програмами

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання ОП було враховано досвід аналогічних іноземних програм: